2023-03-26 Overweging door Joska van der Meer

Johannes 11.

Lazarus kom naar buiten!

In films en games is het de gewoonste zaak van de wereld: mensen die sterven en weer tot leven komen. Soms krijg je gewoon oneindig veel levens, soms moet je ze verdienen. Lazarus heeft het geluk een nieuw leven te krijgen. En hij weet bovendien wie hij ervoor moet bedanken: hij krijgt zijn nieuwe leven niet van een of andere onzichtbare kracht maar van zijn vriend Jezus. Je kunt in dit verhaal Jezus op heel verschillende manieren leren kennen. Jezus als een man met ongekende Kracht, Jezus als trouwe vriend, Jezus als Bevrijder. Johannes vertelt dit wonderlijke verhaal heel duidelijk met een bedoeling: hij wil de mensen overtuigen hoe bijzonder Jezus is. Jezus zegt dan ook: Ik ben de verrijzenis en het Leven.

Je kunt het ook zien aan het stukje verhaal dat we net niet lazen om het verhaal niet nog langer te maken dan het al was. Jezus zegt daarin:

Lazarus is gestorven, en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen.

Jezus is hier de man met superpower en het blijkt te werken: vele Joden kwamen tot geloof. Maar voor velen van ons werkt zo’n onvoorstelbaar wonder eerder averechts. Zo’n wonder staat zo haaks op onze wereld vol feiten en cijfers. We verlangen ernaar, dat wel maar een bron van geloof? Ons dagelijks leven lijkt meer op dat van Martha en Maria. De zussen zien hun broer doodziek worden en laten dat aan hun beste vrienden weten. Jezus is één van hen die de boodschap krijgt: Lazarus is doodziek, kom gauw! Jezus gaat naar hen toe, als een trouwe vriend om hen bij te staan. Martha en Maria hadden gehoopt dat hij eerder was gekomen “want dan had Lazarus nog geleefd”. Ze hadden zo gehoopt dat Jezus zijn geneeskracht ook voor zijn vriend had ingezet… Nu huilen ze samen om de dode. Jezus is daarin één van de velen rondom de zussen, er zijn vele Joden die ook gekomen zijn om ze bij te staan en met hen te rouwen. We zien Jezus als een bewogen mens, die huilt en huivert over zijn dode vriend. Zo menselijk zien we Jezus nog vaak…
Deze Jezus is dus een trouwe vriend, iemand die je mag roepen als het leven je zwaar valt. En die komt, al kan het soms even duren. Vaak is dat iemand komt al meer dan genoeg om er weer bovenop te komen: dat je weet dat er mensen zijn die met je meeleven, die ook daadwerkelijk komen, met je optrekken, die ook hun verdriet laten zien… Jezus biedt die vriendschap aan ons allen aan, we mogen hem oproepen dag en nacht, bij nacht en ontij… Eenmaal bij Martha en Maria doet Jezus echter meer dan verwacht, hij rouwt niet alleen mee, hij baant er een weg naar nieuwe leven. Kom naar buiten! roept hij tot Lazarus.

De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek.  Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Jezus doet daar wat hij daarvoor voor vele anderen heeft gedaan. Hij maakt mensen los uit een ingewikkeld leven. Mensen die beperkt worden omdat ze door allerlei zaken met handen en voeten gebonden zijn of verblind door een gezichtsdoek. Hij roept hen toe: kom naar buiten, maak de doeken los en ga! Dat maakte op velen indruk! En belangrijker dat maakt hen vrij! Vandaag mogen we die oproep ook zelf horen. Die oproep van Jezus aan alle mensen: Kom naar buiten! Laat je niet opsluiten in wat ingewikkeld is of doods, kom uit je bubbel, je verdriet, er is nog meer dan dat!

We weten allemaal dat zo opstaan uit je eigen doodse duisternis niet zo snel gaat als bij deze opwekking van Lazarus. We hebben er meestal ook hulp bij nodig van anderen: van trouwe vrienden, die er gewoon zijn of komen als je ze nodig hebt. Van mensen die als Jezus zeggen “Kom naar buiten” die je helpen moeilijke stappen naar buiten te zetten of juist van mensen zoals Maria die juist goed kunnen luisteren. Want zo schreef theologe Nelle Morton “je kunt iemand tevoorschijn luisteren” Ze kwam hierop omdat een vrouw ooit zei: “Je luisterde zo naar me dat ik mijn verhaal echt kon vertellen. Je hoorde me voor ik begon te vertellen, je hoorde me mijn eigen verhaal in”.

Moge dit verhaal met alle verschillende levels ons inspireren om zelf uit onze eigen beslotenheid te treden én anderen te helpen ook de weg naar Licht en Leven te vinden. Als we hem roepen, zal Jezus ons helpen, als een trouwe vriend met zijn Geestkracht en ook voor ons de weg banen naar het leven en Verrijzenis. Amen.

Voorbeden

God, die ons wil dragen als het moeilijk is
Tot u bidden wij :

God, wij bidden u
voor mensen die het moeilijk hebben
omdat ze ziek, somber of verdrietig zijn
omdat ze te weinig geld hebben voor eten en een huis
die net als Lazarus geen hoop op leven meer hebben.
Dat er mensen zijn die hen helpen opstaan
En dat u hen steunt met uw Geestkracht.
Laat ons zingend bidden:

God wij bidden u
voor iedereen die het gevoel heeft er alleen voor te staan
die als Martha en Maria wachten op iemand die naast hen gaat staan en helpt
Dat er mensen zijn die hen dragen en helpen
En dat u hen steunt met uw Geestkracht.
Laat ons zingend bidden:

God wij bidden u voor
Voor iedereen die klaar staat voor anderen
Dat zij hun zorg en aandacht vol kunnen houden
Omdat er ook mensen zijn die voor hen zorgen
En dat U hen steunt met uw Geestkracht.
Laat ons zingend bidden:

Joska van der Meer

Geplaatst in Preken.