2023-05-14 You will never walk alone, pastor Joska van der Meer

Handelingen 8,5-8.14-17,
Johannes 14,15-21

You will never walk alone… Een lied dat meestal in het stadion van Liverpool luidkeels wordt gezongen of in Rotterdam. Deze dagen zet het ook de toon bij het Eurovisie songfestival in Liverpool, waar alles erop gericht is om de Oekraïners te steunen. Het feestje had immers eigenlijk in Oekraïne moeten plaatsvinden
.
You will never walk alone, je staat er nooit alleen voor. Dat is ook wat het evangelie ons vandaag verteld.
Jezus weet dat hij niet lang meer te leven heeft. En net als alle mensen die de dood op korte termijn op zich af zien komen, worstelt hij met de vraag: hoe kan ik hen die mij lief zijn tot steun blijven, ook als ik er niet meer ben? Een moeder in die situatie – ze wist dat haar man en tienerkinderen binnenkort zonder haar verder zouden moeten leven – bedacht een antwoord. Bij leven en welzijn was ze een praktische vrouw die met kleine attente gebaren en wijze raad haar kinderen en vele anderen de weg naar het leven wees. Met haar laatste krachten plantte ze zaadjes in de grond. Niemand snapte haar verbetenheid voor dit voor haar zo inspannende karweitje, tot ze stierf en ze haar briefje vonden. Ze had iets bedacht dat helemaal paste bij haarzelf en bij haar manier van leven: iets waarmee ze de zonnige kant van het leven weer tevoorschijn konden halen. “Als je verdrietig bent, stap op de fiets en koop een zonnebloem!” Ze had zonnebloemen gezaaid.

In het evangelie hoorden we hoe Jezus zijn leerlingen probeert te helpen. Hij wijst ze op alles wat hij hen geleerd en voorgeleefd heeft: als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Heb God lief en de naaste als jezelf.
Jezus vertrouwde erop dat ze die samenvatting, na zijn dood uit het hoofd, of mooier nog zoals ze in het Engels zeggen by heart, zouden kennen. Jezus vertelt hen ook dat ze het niet alleen hoeven te doen. Ik laat jullie niet als wezen achter. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die altijd bij je zal zijn. Je kunt in plaats van Helper ook vertalen Pleitbezorger of Trooster. Er zal dus op verschillende manieren hulp komen.
Een helper klinkt als praktische hulp, hulpverleners. Trooster is meer het luisterend oor, de arm om je schouders. En pleitbezorger, dat klinkt naar een advocaat, iemand die voor jou een goed woordje doet, die woorden geeft als jij even ergens geen woorden meer voor hebt. Ook iemand die voor jou pleit, zoals een docent in een rapportvergadering die de collega’s overtuigt dat deze leerling toch echt over moet.

Die steun konden de leerlingen maar ook wij goed gebruiken. Waaraan zou jij op dit moment de meeste steun ervaren: de Heilige Geest als pleitbezorger, als helper, of als Trooster? Elders wordt de Geest ook nog Inspirator genoemd, een optie 4. Pleitbezorger, Helper, Trooster, Inspirator? In een gespreksgroep zie iemand: doe maar die Helper die kan het dan allemaal doen…

Jezus biedt bovendien ook blijvende verbondenheid aan: met zichzelf en met zijn hemelse Vader. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen. Dat klinkt voorwaardelijk: alleen als je mij liefhebt…dan… Maar we kunnen het denk ik beter verstaan als de oproep die Petrus doet in zijn brief: erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.

Om die blijvende verbondenheid niet te vergeten, zocht Jezus een symbool uit. Hij had iets bedacht dat helemaal paste bij hemzelf en bij zijn manier van leven:
op de laatste avond van zijn leven nam hij het dagelijks brood en de wijn die bij iedere maaltijd op tafel stonden en deelde het rond. Doe dit om mij nooit te vergeten! Tot op de dag van vandaag delen we iedere week brood en wijn samen tot Zijn gedachtenis en maken we er een groot feest van als je daar voor het eerst aan meedoet, zoals onze communicantjes morgen. De leerlingen wisten tussen Pasen en Pinksteren niet wat te doen. Maar toen ze met Pinksteren eenmaal die beloofde Geest kregen, ging het hen en de verspreiding van het evangelie voor de wind. Zelfs in Samaria werden mensen christen! Misschien niet zo vreemd want Jezus deed alles wat ChatGTP aan tips geeft op de vraag ‘hoe kan ik anderen helpen als ik er niet meer fysiek ben’.

Tips ChatGPT:
– Laat je nalatenschap voortleven in een goed doel
– Geef richting: leg in een boodschap vast welke waarden je belangrijk vond
– Blijf in gedachten met verhalen, foto’s en symbolen
– Moedig hen aan om je herinnering levend te houden door foto’s, verhalen en herinneringen te delen met anderen
– Geef troost: ik hoop dat deze ideeën je een beetje rust geven, wetende dat je nog steeds invloed kunt hebben op de mensen om je heen, zelfs nadat je er niet meer bent. Vergeet niet dat je dierbaren altijd kunnen terugkijken op de mooie momenten die jullie samen hebben gedeeld en de herinneringen die jullie samen hebben gemaakt.

Jezus liet op al die verschillende manieren aan zijn leerlingen weten: You never walk alone!

Walk on! Ga verder, leef zoals ik het je heb voorgeleefd! Laat zien de hoop die in je leeft!
Tot slot nog even terug naar die moeder. Ze had één ding niet bedacht: bloemen zijn seizoensafhankelijk, ook zonnebloemen zijn niet altijd te koop. Dat bleek echter ook weer niet zo erg, ze had immers al vele zaadjes geplant met haar onvergetelijke wijze woorden en attente gebaren. Bovendien zijn er gelukkig ook genoeg kaartjes en nu icoontjes die je kunt appen om te laten weten you will never walk alone! En die gaan nog steeds rond… Zoals ook die schaal met brood en de beker wijn van Jezus nog steeds worden gedeeld ter nagedachtenis en vooral om niet te vergeten: You will never walk alone!

Pastor Joska van der Meer

Geplaatst in Preken.