2024-06-16 pastor Joska van der Meer

Ezechiel 17, 22-24
Marcus 4, 26-34

Wie van u heeft er al ingezet op een poule?
Dat is een voorspelling wagen over het verloop van in dit geval het Europees kampioenschap voetbal. U heeft nog een paar uur om ergens uw voorspelling in te schrijven, straks start het circus voor Oranje en is uw kans verkeken. Je kunt natuurlijk zomaar wat invullen. Maar als je het een beetje serieus doet (om de jackpot te winnen!) geeft zo’n poule aan hoeveel vertrouwen je hebt, hoe hard geloof jij erin dat de Oranjemannen het EK kunnen winnen! Een poule is dus eigenlijk een vertrouwensmeter!
In de twee lezingen van vandaag vertellen Ezechiël en Jezus hoe het staat met hun vertrouwen, met hun geloof. Hun vertrouwensmeters slaan hoog uit! Ezechiël, profeet ten tijde van de Babylonische ballingschap schets een rooskleurig toekomstbeeld. Hij spreekt het wanhopige volk toe dat alle moed op terugkeer en op een goed leven verloren heeft. Ze voelen zich klein en onbeduidend, van God en alleman verlaten. Als Ezechiël begint over een nederig twijgje herkennen ze zich er niet eens in: ze zien zichzelf hooguit zo klein als het kleinste zaad, als zo’n piepklein mosterdzaadje. Ezechiël spreekt hen bemoedigend toe: God heeft jullie niet verlaten, God zal zich om jullie bekommeren. Het volk, nu nog een nederige twijgje, zal met Gods hulp uitgroeien tot één grote boom! Ezechiël heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal komen!

We weten niet of het volk zijn boodschap ter harte heeft genomen. Ik hoop het maar de kans is groot dat ze het niet tot zich hebben laten doordringen. Wie zichzelf alleen maar klein kan denken en weinig zelfvertrouwen heeft, ziet positieve berichten immers vaak als uitzonderingen op de regel. “Ja, deze keer is het me inderdaad wel goed gelukt maar dat was vast een toevalstreffer”. Het is een beproefde manier om het eigen negatieve denkkader te behouden. Maar Ezechiël meent het echt, die heeft er alle vertrouwen in dat het goed zal komen!

Jezus spreekt graag over het Rijk van God vol liefde, vrede en gerechtigheid. De mensen zouden het graag geloven maar vinden het moeilijk omdat ze er nog zo weinig van zien. Hun dagelijkse werkelijkheid ziet er zo heel anders uit. Die is vol ongerechtigheid, geweld en haat. Jezus leeft in hetzelfde land, in dezelfde omstandigheden en toch zet Jezus hoog in op het Rijk van God: Hij spreekt zijn vertrouwen uit dat uit iets bijna onzichtbaars toch iets groots zal groeien. Een grote boom uit een minuscuul mosterdzaadje. Een rijke graanoogst uit de gezaaide graankorrels. Jezus ziet het helemaal voor zich, hij gelooft erin!

Ook hier weten we niet of het volk toen meteen zijn boodschap ter harte heeft genomen. Maar we weten wél dat er daarna de eeuwen door tot op de dag van vandaag mensen zijn geweest die zijn vertrouwen deelden. Mensen die om zich heen een wereld zagen vol ongerechtigheid, geweld en haat én toch bleven inzetten op het Rijk van God, op liefde, vrede en gerechtigheid. Zij durfden te zaaien en er dan op te vertrouwen dat het kan groeien. Zij geloofden dat er uit zo’n minuscuul zaadje een grote boom kan groeien! En zulke mensen zijn er ook nu nog, in onze wereld vol ongerechtigheid, geweld en haat! Mensen die hun inspiratiebron koesteren en steeds kijken wat er in hun tijd nodig is.
Zo was ik onlangs op bezoek bij de fraters van Tilburg in het ZINhotel Vught. Barmhartigheid is de kern van hun spiritualiteit. Toen het aantal broeders kleiner werd, verkochten ze veel gebouwen maar het klooster in Vught hebben ze heel bewust gehouden. Ze gaven er een nieuwe moderne look aan en begonnen er een beweging van barmhartigheid, een Kloosterhotel Zin en een academie Zin in werk. Bezinningsweken om mensen in de zorg en onderwijs te laten nadenken over de zingeving in en door hun werk. Op de website staat nu: Met de eeuwenoude waarde van de fraters van Tilburg in ons achterhoofd, zetten wij de taak om meer compassie in de maatschappij te brengen voort. Toen meer dan 20 jaar geleden frater Wim Verschuren Kloosterhotel ZIN en ZIN in Werk startte had hij nooit kunnen denken dat ZIN nu nog steeds even relevant en noodzakelijk is. Onlangs vierden ze het 25jarig jubileum o.a. met een openlucht concert met mengeling van de eeuwenoude gregoriaanse muziek van Schola Cantorum Karolus Magnus en moderne muziek door een saxofonist en een pianist. In plaats van bij de pakken neerzitten vanwege de krimp van hun congregatie keken de broeders naar wat er nog wél kon, hoe ze hun bevlogenheid in de noden en mogelijkheden van dat moment vorm konden geven. Ze dachten er goed over na, geloofden erin en gingen aan de slag! Zien- bewogen worden- in beweging komen, het was en blijft hun motto!
Wie hoog durft in te zetten op Gods Rijk, weet door de gelijkenis van het mosterdzaadje ook dat het niet meteen allemaal groots en meeslepend hoeft te zijn.

Een kleine daad van vrede, dichtbij huis, is een begin.
Een klein zorgzaam gebaar van aandacht is een begin.
Een klein beetje meer vertrouwen hebben in jezelf en in anderen is een begin.
Een kleine symbolische daad stellen, is ook een begin.

Gisteravond liepen in Nederland en vele andere plaatsen in Europa mensen 10 of 20 km in de nacht van de vluchteling. Ze beseffen heel goed dat hun tocht comfortabeler is dan die van mensen die echt moesten vluchten. Maar ze lopen. Allereerst om aandacht te vragen voor de positie van vluchtelingen, om na te denken over hun eigen leven en om geld op te halen om hen daadwerkelijk te steunen. Marja Teunis en Trees Versteegen liepen zo mee, en namen de naam van onze kerk mee op pad in hun teamnaam: TreesenmarjazijnOK.

Zo zijn er steeds, ook in onze tijd, mensen die hoog durven inzetten op de slagingskans van Gods Rijk. En jij? Wat zet jij in op de poule van Gods Koninkrijk? Durf jij erop te vertrouwen, dat uit een klein gebaar, uit een minuscuul zaadje een grote boom kan groeien? Geloof je erin dat jijzelf kan groeien, dat het Rijk van God kan groeien?
Ik weet niet of je bij de EKpoule hoog moet inzetten, maar bij de poule van het Rijk van God zou ik zeggen: Waag het erop, ga met God en hij zal met je zijn en je kracht en vertrouwen geven om zijn Rijk van liefde en vrede te laten uitgroeien tot een prachtige boom!

pastor Joska van der Meer

Geplaatst in Preken.