Het Kinderkoor is zondag op pad geweest om te gaan zingen.

In het decembernummer 2018 is een artikel gepubliceerd over onze tuin.

Download hier het plan zoals vastgesteld in de OB/SR vergadering van 9 januari jl.

Download Verslag Gemeenteavond van 15 november 2018 in De Haard.

Per direct zijn wij op zoek naar een handige technische vrijwilliger ter ondersteuning van de beheercommissie.

Vincent Cuppen ontvangt uit handen van Burgemeester Bruls de Waalbrugspeld.

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

Wil je samen met een grote groep leeftijdsgenoten in een weekend je eigen draai geven aan een Bijbelverhaal?

Op 27 mei j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )