Op 27 mei j.l. was er een feestelijke viering in de sfeervolle Lourdeskerk.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

In de AH Meijhorst staat een zuil waar statiegeldbonnetjes in kunnen worden gedoneerd.

Koor Joy is per direct op zoek naar een veelzijdige pianist.

tijdens "Dit is ... Dukenburg" bedraagt €1590,-. Alle kopers: hartelijk dank!

Naar het Speelgoed en Oude Ambachten Museum in Terschuur.

Om een geweldig feestweekend te realiseren zijn we hard op zoek naar financiële steun.

Per 29 juni 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters van de PGN een vacature voor de functie van Voorzitter van het CvK.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )