Van 16 maart tot 15 mei 2019

 UITNRustInChaosFLRustinchaos

Openingstijden
Dinsdag - vrijdag van 9.30 - 12.00 uur, vrijdagmiddag, maandag - vrijdag 's avonds van 19.30 - 21.30 uur en rondom de weekendvieringen op zaterdag en zondag (mits er geen activiteit is in de zalen). Wilt u zeker zijn dat u terecht kunt, bel dan vooraf met de koster: 344 39 56.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )