kerst.jpg

Na de droge zomer is er een dringende behoefte gebleken aan een waterpomp voor onze tuin.

Om daarvoor in aanmerking te komen is een voorstel gedaan dat is opgenomen in het wijkplan van Meijhorst. Afhankelijk van het aantal 'Likes' die op het voorstel worden uitgebracht wordt beslist of er een financiële bijdrage uit het beschikbare budget wordt verleend.
Wij verzoeken u bij deze om de gemeentesite 'wijkplan' op te zoeken en uw steun te betuigen.

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/slaan-waterpomp-in-ontmoetingstuin-meijhorst-70-33

Hartelijk dank.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )