jubileum.jpg

Persbericht Kerkeraad. Stand van zaken m.b.t. de verkoop Maranathakerk.

Op maandag 10 september willen we weer bijeenkomen voor “Een Goed Gesprek”.

Ook dit jaar zijn er weer bijeenkomsten van de groep “Geloven Nu”.

Dit jaar werd het een bezoek aan de stad Batenburg.

Raadsleden en fractievolgers bezochten op 6 juni 2018 stadsdeel Dukenburg.

Koor Joy is per direct op zoek naar een veelzijdige pianist.

Naar het Speelgoed en Oude Ambachten Museum in Terschuur.

Om een geweldig feestweekend te realiseren zijn we hard op zoek naar financiële steun.

Per 29 juni 2018 ontstaat er in het College van Kerkrentmeesters van de PGN een vacature voor de functie van Voorzitter van het CvK.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )