k-4.jpg

afscheidjeanneWe nemen afscheid van Jeanne op zaterdagavond 30 maart met een eucharistieviering met aansluitend een uitzwaaiavond. 

Deze avond willen we graag informeel insteken. Het is vooral een moment waarop we

...

kerken PGN

Als pastorsteam van de Ontmoetingskerk willen wij, samen met alle gelovigen, een kerk zijn waar eenieder welkom is ongeacht afkomst, geslacht of geaardheid.
Het Verbond van God in alle kleuren van de

...

Afgelopen weekend heeft het jaarlijkse Nationale Jongerenkoren Festival plaatsgevonden in Rijsbergen.

Met Hans en Gré Berkelaar mee naar de Ontmoetingskerk in Nijmegen.

Het Ontmoetingsberaad en de Sectieraad hebben zoals afgesproken is met de besturen van de Parochie en Protestante Gemeente, een 3-jarenplan gemaakt.

"Als alles duister is ... ontsteek dan een lichtend vuur ..."