10

Activiteitenaanbod

Geleide meditaties 2020-2021

Ook dit jaar worden er weer geleide meditaties aangeboden in de stiltezaal A.


We beginnen het nieuwe jaar met het thema 'Oplaadpunten'. Kracht hervinden dus. Een goed thema in een jaar met onzekerheden. Elke meditatie wekt in ons het verlangen naar een specifieke kracht. Het kan gaan om de kracht van stilte, muziek, de natuur of een bijzonder persoon. Of om een kracht die je in jezelf vindt, zoals de kracht van kwetsbaarheid, verbondenheid, geduld, liefde of overgave. Om die krachten te vinden en te ervaren gebruiken we christelijke bronnen. Zeker is dat er in jezelf een goddelijke kracht is die aangeboord wordt door meditatie.

De eerste meditatie is op donderdag 3 september, van 10.00 tot 11.15 uur. Daarna zijn de data voor het najaar: 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november. Daarna, tijdens de advent, komen we wekelijks bij elkaar met een passend meditatie aanbod.

De meditaties worden afwisselend geleid door Jacqueline Pompe en Moniek Steggerda. Zij hebben al enige jaren ervaring met het begeleiden van meditaties.

Lijkt het je fijn om een keer mee te doen, meld je dan aan op m.steggerda@live.nl. Wij houden ons tijdens de meditaties aan de RIVM richtlijnen die op dat moment gelden.


Stabat Mater

mater
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten op het Stauffenberg altaarstuk, Elzas ca. 1455

Zeven Smarten van Maria

Een muzikale ontmoeting door de tijd

Dinsdag 15 september wordt het feest van de Zeven Smarten van Maria gevierd. De Kerk staat stil bij de momenten van verdriet in het leven van Maria. Die momenten zijn samengevat in zeven momenten van smart: de Zeven Smarten van Maria.

Het Stabat Mater is rond 1300 ontstaan, in Frankrijk of Italië. In de 15e eeuw kreeg het Stabat Mater de rol van hymne in de katholieke liturgie. Vanaf dat moment zijn meer dan 400 componisten geïnspireerd door de oorspronkelijk Gregoriaanse melodie. Tot in onze dagen.

Op maandagavond 14 september a.s. vanaf 20.00 uur neemt Wim Koopmans in een nieuwe muzikale ontmoeting ons mee door de muzikale geschiedenis van het Stabat Mater. Van harte welkom.


meditatie
Geef je ziel de stilte die zij nodig heeft om zich te laten horen.

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius;

De moeder stond door smart bevangen
en met tranen langs haar wangen
waar haar zoon gekruisigd hing;


couple

Twee geloven op één kussen ...

daar slaapt de duivel tussen  is de Geest aan het klussen!

Als je een relatie krijgt met iemand van een andere geloofsrichting of ander geloof, kan dat boeiende en soms ook spannende gesprekken opleveren. In een gesprek hierover met een jong stel ontstond het idee om te praten over overeenkomsten en verschillen tussen katholieken en protestanten en hoe je daar samen mee omgaat. Met name jonge gemengde stellen nodigen we uit om zo hun relatie en geloof te verdiepen. Data voor 2 avonden worden in overleg vastgesteld.

Aanmelden bij pastor Joska van der Meer, joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net


Pag. 10

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020