12

Uit het Ontmoetingsberaad


Start nieuw kerkelijk werkjaar

In de zomerperiode was de kerk regelmatig open voor bemoedigingsmomenten, ruimte voor rouw, een zomers tuinprogramma en de weekendvieringen om zo nabij mogelijk te zijn.
Nu willen we zoveel mogelijk vertrouwde activiteiten weer laten starten.

Bij alles wat u in deze Ontmoeten aangekondigd ziet, gelden de volgende basisregels.

  • U komt alleen naar een activiteit als u gezond bent en geen klachten hebt, zoals neusverkoudheid, hoesten of koorts.
  • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen en zet uw naam en telefoonnummer of e-mailadres op een lijst. Deze lijst is ten behoeve van eventueel GGD-contactonderzoek en wordt maximaal 3 weken bewaard.
  • We begroeten elkaar niet met een hand.
  • We houden de 1,5 meter afstand.
  • De activiteiten (behalve de weekendvieringen) zijn zoveel mogelijk zonder reservering vooraf. Er is echter wel een maximaal aantal zitplaatsen per ruimte. Als er teveel mensen zijn, dan zoeken we eerst intern een andere oplossing, maar het kan voorkomen dat we toch iemand moeten teleurstellen.
  • Alle ruimtes en activiteiten zijn ‘coronaproof’ ingericht, zodat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
fiets

We weten inmiddels dat de richtlijnen van de ene op de andere dag kunnen veranderen. Alle activiteiten zijn dan ook onder dit voorbehoud ingepland. Wanneer een activiteit onverhoopt toch moet worden afgelast, zetten we dit zo snel mogelijk duidelijk op de website.
Maar we hopen dat dit niet nodig zal zijn en we elkaar dus weer kunnen ontmoeten!


Geeft gij hen maar te eten …

vb

In de maand september gaan we, zoals elk jaar, als parochie voedsel inzamelen voor cliënten van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe. De economische gevolgen van de corona-crisis zijn merkbaar, óók in onze parochiegemeenschap. Mensen raakten hun baan kwijt of een partner viel weg. Dit kan betekenen dat een goed voedselpakket vanwege de kosten niet zomaar meer bereikbaar is.
In het weekeinde van 1 en 2 augustus hoorden we het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Geeft gij hen maar te eten.” (Mt.14, 16b).
Wij gaan in navolging omzien naar mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Wilt u bijdragen aan de voedselinzameling?
Bij eerdere voedselacties hebben we Parochie Heilige Drie-eenheid flink kunnen bijdragen, we hopen dat u ook nu weer mee doet. Vanwege het aangepaste vieringenrooster zal de looptijd van de actie langer zijn dan normaal.
In het weekend van 5 en 6 september krijgt u een informatiefoldertje aangereikt, waarin ook staat welke producten geschikt zijn. Let u daarbij goed op de houdbaarheidsdatum.
Inleverweekenden in de kerk: 12-13, 19-20, 26-27 september en 3-4 oktober.

We hopen op uw bijdrage, de cliënten van de Voedselbank stellen deze zeer op prijs. Alvast hartelijk bedankt!

Henk Welling, diaken


Terugblik op de zomer

dans

Tijdens het zomerprogramma was er een optreden van Semere Haile Gebresus en Dahlak Tesfay. In een interview in de Dukenburger kunt u ze beter leren kennen.


Herdenking in het teken van corona

Na de corona-uitbraak in februari kreeg het Vaticaan vanuit de hele wereld verzoeken om een speciale viering die in alle landen gehouden zou kunnen worden.
Een commissie ging aan het werk. In april werd een volledige viering gepresenteerd en aan de Nationale Raden voor Liturgie van elk land gestuurd met het verzoek om de Latijnse teksten te vertalen in de eigen taal. Dit is ook in Nederland gedaan. De focus van het Vaticaan lag bij de teksten, niet bij gezangen.

Primeur

Stan Hollaardt, dirigent van het Dukenburgs Gregoriaans Koor en van de schola Karolus Magnus heeft nu op eigen initiatief de corona-viering voorzien van gregoriaanse gezangen, die zijn geënt op de Latijnse teksten die de Vaticaanse commissie heeft opgesteld. Dat vergde veel speurwerk in diverse manuscripten: soms ook moesten composities worden aangepast en in een enkel geval is sprake van een nieuw, passend, Latijns gezang.
De schola Karolus Magnus brengt een selectie van deze gezangen ten gehore tijdens de bijeenkomst waarop we onze lieve doden en de slachtoffers van het corona-virus herdenken.

Zaterdag 10 oktober om 15.30 uur {zie pagina 9}.

Pag. 12

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020