2

Ontmoeten september - november 2020

Van de redactie

Brigitte
Brigitte van Dam

Zoals u gewend bent, is er een nieuwe Ontmoeten aan het begin van het nieuwe jaar. Maar ook deze is weer digitaal, de derde op rij inmiddels. Er mag voorzichtig weer opgestart worden in de kerk, in de vieringen zijn weer bezoekers welkom. De kerkruimtes zijn heringericht. De coronatijd vergt op allerlei manieren veel van ons en daarmee ontstond het idee van het thema ‘oplaadpunten’. De twee bewoners van de Horizon op de voorpagina symboliseren dit, ze hebben zich net fysiek weer ‘opgeladen’.
We zijn nog niet ‘terug naar normaal’ en dat geldt ook voor dit blad. Hoe we verder gaan, is nog niet helemaal duidelijk. Het is een lastige afweging. U kunt er meer over lezen op pagina 7. In dit blad vindt u wel weer de gebruikelijke rubrieken. Zo had Marloes Bruckwilder een gesprek met Irene Welle en heeft Inigo Bocken een bijdrage geschreven voor Eigentijds verhaal. We hebben voor het gemak ook het vieringenrooster opgenomen en op pagina 9 en 10 staan alle activiteiten die weer van start gaan. We hopen dat u het blad waardeert en wensen u een goed en vooral gezond jaar toe.

Brigitte van Dam


geef

Zo nabij mogelijk

Wij proberen zoveel mogelijk met u verbonden te blijven, door:

 • de vieringen online uit te zenden
 • bemoedigingsmomenten
 • telefonisch pastoraat
 • persoonlijke uitvaarten, ook in kleine kring
 • praktische hulp
 • uitgiftepunt te blijven van de Voedselbank.

h3e

Steunt u ons met een gift?

NL43 INGB 0001 4137 00
t.n.v. Heilige Drie Eenheid, Locatie OntmoetingskerkKlaaswinkel: een moeilijke beslissing

Het is onvermijdelijk. We zitten nog in de corona-pandemie en de werkgroep van de Klaaswinkel vindt het daarom onverantwoord om de jaarlijkse Klaasmarkt in november te organiseren. De veiligheid voor de bezoekers en met name ook voor onze vele vrijwilligers is niet te garanderen.

Gelukkig kunnen we dankzij giften, Marktplaats en losse “kofferbakverkoop” aan onze financiële verplichtingen voldoen. Maar de huur van onze twee garages, de huur van onze loods, het telefoonabonnement, de girorekening en de wegenbelasting doen wel een aanslag op onze reserves.

Hoop voor het voorjaar

Al onze hoop is nu gericht op het voorjaar. En dus blijven we enthousiast de door u aangeboden goederen inzamelen. We hopen u snel weer te mogen begroeten bij ons innamepunt in de Weezenhof. Zolang dit echter nog niet veilig is, komen we graag uw aanbod bij u thuis ophalen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 06 214 871 10.

Tot slot: binnenkort gaan we via de website van de Ontmoetingskerk een deel van onze koopwaar aanbieden. U helpt ons als u uw familie en vrienden hierop attent maakt.

namens de Klaaswinkeliers, Henk Beeke


U vindt ons op social media

twitter Facebook

U wilt graag …

 • Doneren
  NL43 INGB 0001 4137 00
  t.n.v. Heilige Drie Eenheid
  Locatie Ontmoetingskerk
  Informatiepagina financieel steunen
  Online doneren via website H3E

 • Een misintentie opgeven 
  De naam doorgeven aan het secretariaat, tel. 344 14 46  
  secretariaat@ontmoetingskerk.net
  Bijdrage € 12,-.

 • De kerk binnenlopen
  Dit kan op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur tijdens de bemoedigingsmomenten. U kunt dan ook bellen: tel. 345 34 71.

 • Een gesprek met een pastor
  Vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is een van de pastores aanwezig. U kunt ook een gesprek aanvragen via de email-adressen van de pastores.

 • Uw kind of uzelf laten dopen
  U kunt zich aanmelden voor een doopgesprek via het secretariaat.

Bijdragen aan ontmoeten

Wilt u dit blad financieel ondersteunen? Doneer dan op onze rekening.
Op pagina 1 rechts onderaan staat een linkje naar de printversie van dit blad. Misschien wilt u het uitprinten voor iemand die geen internet heeft? In de kerk ligt overigens ook een geprint stapeltje.
Dank voor uw medewerking bij de verspreiding!


klaas

Pag. 2

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020