7

Uit het Ontmoetingsberaad

blad

Ontmoeten: hoe verder?

De coronatijd dwong de redactie om een nieuwe weg in te slaan: Ontmoeten verschijnt nu digitaal. Deze inmiddels derde editie gaat naar alle mensen van wie het e-mailadres bekend is. En staat op de website van de Ontmoetingskerk. We hebben van de nood een deugd gemaakt. Het digitale blad is helemaal in kleur, we kunnen er allerlei linkjes in plaatsen en de opmaak is gemakkelijker: zo nodig kan bijvoorbeeld een pagina worden toegevoegd.

Digitaal of papier?

Maar er spelen meer overwegingen. Voor de bezorgploeg wordt het lastiger om het papieren blad in grote oplage te verspreiden, steeds blijven stapeltjes in de hal liggen. Het adressenbestand is ondanks alle inspanningen niet altijd up to date: op voordeuren staan soms andere namen dan op de adressenlijst. Daarbij zijn de drukkosten een flinke uitgave, zeker nu de inkomsten teruglopen. Hoe meer mensen het blad digitaal willen ontvangen, hoe meer kosten en moeite we kunnen besparen. Veel mensen reageren positief op de digitale Ontmoeten. Maar degenen die geen internet hebben of daar niet gemakkelijk mee kunnen omgaan, zien het blad nu niet. Daarvan zijn we ons zeker bewust.

Contact houden

Binnenkort verschijnt voor iedereen een beknopte papieren versie van Ontmoeten. Zo ‘herstellen’ we het contact met alle mensen van wie we geen e-mailadres hebben en die dus Ontmoeten al een tijd niet meer in de bus hebben gekregen. In die papieren versie vragen we of deze mensen hun e-mailadres willen doorgeven, zodat ze Ontmoeten digitaal kunnen ontvangen. Over hoe we hierna verder gaan, gaan we ons de komende tijd beraden. Daarover hoort u later meer.

Ontmoetingsberaad en redactie Ontmoeten

blad

Tuinprogramma 2020 - “Elfjes”

Tijdens de eerste bijeenkomst van ons tuinprogramma hebben de deelnemers “elfjes” gemaakt. Een elfje is een gedicht van elf woorden, verdeeld over vijf regels. Hieronder enkele resultaten.

Spanning
Wie komt?
Daar is iemand.
Nu de rest nog.
Helaas!

elf

Ja
het mag!
Niks gepaste afstand
ik noem jou gewoon ...
familie.

Zomerprogramma
ja, leuk!
In de Ontmoetingstuin.
Wat is dat mooi!
Zomerzon

Corona.
Blijf thuis!
Wat te doen?
Ga een puzzel leggen
Uitdaging!

elf
elf

Corona.
Samen fietsen
op de tandem.
Wind door de haren
Genieten!

Tijd
Is kansen
Is nieuwe dingen
Is gaan en komen
Tijd!

Jij
ver weg
geen contact meer
Maar ook zo dichtbij.
Waarom?

elf

vrij prog

Een plek om kracht op te doen

De grote boom met de ronde bank in de Ontmoetingstuin is een mooie plek om even te gaan zitten en tot rust te komen. Je kunt er stilstaan bij wat er in je leeft. Als je wilt kun je je gedachten of gebed op een lint schrijven en aan een van de touwen rond de boom vastmaken.
Wees welkom om kracht op te doen op deze rustgevende plek.


Talent gezocht ...

voor de Beamergroep

Veel mensen zijn blij met de onlinevieringen. Daar gaan we dus mee door, ook als we weer naar de kerk mogen komen. Maar hiervoor is de Beamergroep onmisbaar en die zoekt versterking.

Je bedient dan de nieuwe camera in de weekendvieringen. Natuurlijk krijg je een goede instructie vooraf en inwerktijd. Daarna ben je één keer per maand aan de beurt op een zaterdagavond of zondagmorgen.

Voor informatie kun je mailen naar vrijwiligers@ontmoetingskerk.net.

tuin

Pag. 7

Jaargang 34 - nummer 4- 3 september 2020