Zomerprogramma

basisfoto zomerprogramma 2021 200De weg van groei en bloei

Een aantal jaren na de eerste communie, in groep 8 van de basisschool, kunnen kinderen het vormsel doen. Jongeren maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen. We bereiden hen aan de hand van een vormselproject voor. Uiteraard is het voor iedereen die buiten deze leeftijdscategorie valt, mogelijk om het vormsel te doen. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het secretariaat. Voor actuele data: zie Agenda.

Hoe bereiden we ons voor op het vormsel?

We houden zeven bijeenkomsten, op vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur met activiteiten rondom de thema’s: Kennismaken, Speurtocht in de Bijbel, Wie is Jezus voor mij, Waar geloof ik in, Wat is geestkracht en Gevormd worden.
Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een informatieavond voor ouders en vormelingen. In maart of april vindt een presentatieviering plaats in de kerk waar de vormelingen zich voorstellen aan de overige parochianen en vertellen waar ze zich zoal mee bezig hebben gehouden tijdens de voorbereiding. Tijdens één van de bijeenkomsten komt de vormheer kennismaken. Er wordt ook  een uitstapje gemaakt. Vlak voor de vormselviering wordt een generale repetitie gehouden. Als alles achter de rug is, komen we nog een keer bij elkaar om de foto’s te bekijken en na te praten.

vormsel bijeenkomst vormsel ideaal vormsel deken

Informatieavond en aanmelden

Op vrijdag  22 november 2019 is er een informatieavond voor jongeren vanaf groep 8. Welkom zijn aanstaande vormelingen en hun ouders. Van 19:00 - 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Voorbereiding

Bekijk het allemaal op deze mooie PowerPoint presentatie: Hoe bereiden we ons voor op het vormsel? van de vormelingen van 2014. Of open de presentatie in pdf-formaat.

Vormselviering 2020

Zaterdag 30 mei om 18.30 uur. Vormheer is deken Henk Janssen. !! AFGELAST WEGENS CORONAVIRUS MAATREGELEN.

vormsel-ijsje vormsel2018k

 

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )