v-6.jpg

Wat bindt is de liefde van Christus, de goede Herder die ons leidt op de weg.

Ik ben die is, ik zal er zijn, over de grenzen van de dood heen.

Lezingen: Genesis 1; Marcus16:1-8
Pasen

Kunstwerk ‘Versteent’ van  Anne Thoss.

Zo zit Jezus vanavond aan tafel met zijn vrienden. Hij weet wat komen gaat.

In die week voor Pasen voltrekt zich een drama.

... als het zaadje van Gods liefde ook in ons is geplant.

Kies je ervoor om niet langer die zware graankorrels op je rug mee te torsen?

Steeds worden we voor de keuze gesteld te kiezen tussen goed en kwaad, tussen licht en donker ...

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )