v-7.jpg
Lezingen: Sir 15:15-20; Mt. 5:17-37

Als we de wetgevers willen volgen, dan moeten we ze overtreffen..

Lezingen: Mal 3:1-4; Luc 2:22-40

Nu is het onze beurt om aan te sluiten met onze eigen lofzang..

Lezingen: Jesaja 49:1-7; Matteüs 4:12-22

Wat stel jij, en wat stel ík me voor bij het Koninkrijk van de hemel?

Lezingen: Jesaja 8:23b-9,3; Matteüs 4:12-23
Jongerentheaterweekend

Jezus zegt, ’Maak een plan, anders komt het er niet van.’ Een verstandig advies aan ons allemaal.

Lezingen: esaja 49:3,5-6; Johannes 1:29-34

Ik denk dat ik net als u, regelmatig op zoek ben naar sporen van God.

Lezingen: Jes. 52:1-4,6-7; Mt. 3:13-17

Hij zei: 'Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken.’

Lezingen: Jesaja 61:10; 62:3; Lucas:25-40

Kunnen wij onze plek in de schil rond het geboorteverhaal ontdekken?

Even kunnen we hier, thuis, in de wereld, een glimp opvangen van een wonder. Over hoe God onder ons is, voor U, jou en mij.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )