v-2.jpg
Lezingen: Jes. 55:6-9; Mt. 20:1-16a

Het vraagt moed om over angst heen te stappen en de verbinding te leggen.

Lezingen: Sir. 27:30,28:7; Mt. 18:20-35
Ziekenzondag

Bij vergeving open je de verbinding weer naar elkaar, naar je eigen ziel en naar God.

We schrikken terug om het lijden te aanvaarden en we worden woedend als iemand ons zegt dat het zin heeft.

Lezingen: Openbaringen; Lukas 1

In Maria als geloofsgetuige blijven we alles meedragen wat we aan kerkgeschiedenis en kerktraditie hebben meegekregen.

Lezingen: 1 Kon 19:9-16; Psalm 85; Mat 14:22-33

Dan is God er opeens toch! Wat een zegen!

Wij, de wereld, u en ik, zijn de schat, de parel, voor wie Goed alles overheeft.

Lezingen: Wijsheid 12:13,16-19; Mattheüs 13:24-32

Met zijn lange adem ontfermt de Eeuwige zich over iedereen met mildheid en mededogen.

Het geloof is iets dat we gaandeweg leren, elke dag opnieuw, we zijn zelf de lagen aarde op weg naar de vruchtbare grond.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )