v-7.jpg
Lezingen: Sir. 27:30,28:7; Mt. 18:20-35
Ziekenzondag

 

Goede mensen,

In mijn werk in een hospice kwam ik bij een vrouw die net was binnengekomen om verzorgd te worden in de laatste tijd van haar leven. Ik vroeg wat ik als pastor voor haar zou kunnen betekenen. Ze vertelde me haar levensverhaal. Het was goed geweest, zei ze, maar er was één ding blijven haken. Ze was zuster, religieuze, geweest en was uitgetreden. De manier waarop het destijds gegaan was, zat haar dwars. De congregatie had fouten gemaakt en ook zij was niet zo handig geweest. Dat was in haar leven blijven hangen. De verbinding was niet alleen feitelijk, maar ook innerlijk verbroken. Eigenlijk zou ze daar nog wel op terug willen komen. Ik heb toen via via contact kunnen leggen met de congregatie en er zijn zusters gekomen om met haar in gesprek te gaan. Het leven werd opgeklaard. De weken erna bleven de zusters af en toe komen, totdat ze gestorven was.

Deze vrouw is door de ontmoeting met haar zusters van destijds niet genezen van haar ziekte, maar door de ontmoeting werd er wel een geschiedenis in haar geheeld en kon ze zich met zichzelf en anderen verzoenen.

Vergeven heeft iets ongemakkelijks. Er kleven veel emoties aan. Er is iets van verdriet. Inwendig kun je gekwetst zijn en soms beledigd. Dierbare relaties staan op het spel. Je weet niet hoe je het op moet lossen en voordat je het weet is de deur van liefde en vriendschap voor elkaar gesloten. Je ziel word ongezond.

Jezus Sirach gebruikt in de eerste lezing grote woorden: wrok, afschuwelijk, gramschap, volharding, haten. Als je met wrok blijft lopen verhardt je hart, en kun je niet bij jezelf, bij God, bij je naaste komen. Zo zouden we zijn woorden kunnen samenvatten. In die emoties is de deur dan naar twee kanten dicht. De deur is dicht naar je eigen leven, je blijft ergens haken, en de deur is dicht naar God. Jezus Sirach roept op om die emoties te laten varen en te zoeken naar vergeving van de naaste. Het verharde hart in je te laten gaan en te zoeken naar heling.

De evangelist Matteüs spreekt ook duidelijke taal. In de vergelijking zegt Jezus zijn leerlingen zeventig maal zevenmaal te vergeven. Dat is heel veel en bijna onhaalbaar, denken wij. Het betekent ‘steeds’. Het is altijd. Dan vertel hij een parabel. Een man met grote schulden komt bij zijn Heer, die hem aanvankelijk zijn schulden niet wil kwijtschelden en hem tot op zijn hemd wil uitkleden. Dan vraagt de schuldenaar om medelijden en het wordt hem gegeven. Diezelfde schuldenaar echter grijpt direct daarna iemand bij de keel die hem een veel kleiner bedrag schuldig is en weigert om hem dat te vergeven. Nu grijpt de Heer in en laat alsnog de grote schuld betalen.

Matteüs geeft een heldere beschrijving van waar hier de misstappen over gaan: over grote en kleine materiële schulden, geld. Bovendien wil hij waarschijnlijk zeggen dat de Heer van de grote schuld God is en dat de schuldenaar en kleine heer met ons vergeleken kunnen worden. Hij geeft een heldere les: Als God jou grote fouten vergeeft, waarom vergeef jij een ander dan geen kleine fouten? Misschien geldt dat ook wel voor ons. Misschien hebben we anderen wel iets misdaan wat groot is, en worden we vergeven, terwijl we zelf blijven hangen bij een vuile voetstap in de vloerbedekking, een gemist whatsappje, of een vergeten verjaardag, een onhandige opmerking. Het helpt misschien onze eigen emoties te relativeren, kleiner te maken. Er zijn ergere zaken om je wrokkig, boos om te maken. Of om te haten. Dat denk ik trouwens ook vaak als ik de social media volg en zoveel haatberichten tegenkom. Als je al om dit iemand haat, wat gebeurt er dan als jou iets groots overkomt ...

Met vergeving is nog iets ingewikkelds aan de hand. Soms beschadigen mensen elkaar schijnbaar onomkeerbaar. In oorlogen, martelingen, lichamelijk en seksueel geweld, pesterijen. Door die beschadigingen worden levens anders. ‘Lifechanging’ zeggen de Engelsen. Mensen raken ontheemd, vervreemd van hun families, komen in een depressie en worstelen zich met vallen en opstaan door het leven. Het is maar enkelen gegeven om totaal vergevingsgezind te zijn. Nelson Mandela wordt dan als voorbeeld genoemd, toen hij na zijn lange gevangenschap een vredes- en vergevingsproces voor zijn land begon.
“Je moet kunnen vergeven” klinkt het wel eens dwingend in de christelijke traditie. En als vergeving dan in zulke situaties niet lukt, dan lijkt het wel of je dubbelop gestraft wordt: eerst wordt je gekwetst, daarna voel je je schuldig dat je niet kunt vergeven. Dat maakt het nog verwarrender.

Jezus zegt dat je duizenden keren in je leven moet vergeven, en dat is ook echt waar. Tijdens een mensenleven maken wij en anderen vaak fouten en die moet je stuk voor stuk kunnen laten varen willen je met elkaar om kunnen blijven gaan. Soms kan dat niet en hoeft dat ook niet. De vergelijking van Jezus leert ons, dat we ons niet door de emoties moeten laten leiden. De boze kleine heer liet zich daardoor leiden. Wij hoeven de beschadigende gebeurtenis niet te vergeten, maar de bijbehorende emotie hoeft niet leidend te worden in je leven. Dan beschadig je je ziel.

(Zaterdag) Vergeving gaat om een houding van altijd en steeds opnieuw je voornemen: Straks zingt het koor de woorden

Wat kan ik morgen doen zodat het beter gaat?
Wat kan ik doen?
Laat maar weten wat je wil van mij.
Ik ben hier, spreek mij aan,
ik sta open; wat moet ik doen?

Vergeving is genezing. Bij vergeving open je de verbinding weer naar elkaar, naar je eigen ziel en naar God. De gesloten deur gaat weer open, al is het maar op een kiertje.

opendeur

(Zondag) Het koor zingt straks:

Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

Dit weekend vieren we ziekenzondag. Het is als geloofsgemeenschap niet in onze hand om de ziekte te kunnen genezen. Het is wel in onze hand elkaar te helpen om te vergeven en onze levens te helen. En we helpen elkaar herinneren, elke viering opnieuw, dat er Een is die zich niet laat leiden door emoties van haat en wrok, maar telkens opnieuw de liefde laat winnen. Zo zegt de psalm: Hij kent ons, hij vergeet niet dat wij zijn: stof van de aarde. (Stof van de aarde betekent dat Hij weet dat we allemaal gewone mensen zijn)
de psalm sluit af met: Duren zal de liefde van God.

Dat het zo mag zijn: dat we vergeven en helen, ons niet laten leiden door onze boosheid en opening zoeken naar onze levens, naar elkaar, en naar de altijddurende liefde van God.
Amen.

 

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )