2023- 02/03-09. Overweging door pastor Joska van der Meer Romeinen 12,9-21

Thema: Blijf je in je eigen bubbel of zoeken we verbinding?*

“Met jou wil ik niets te maken hebben!” en de verbinding wordt verbroken. Eén vinkje en dan is ook meteen zo’n contact verwijdert. Je mobiel vraagt of je het zeker weet: permanent verwijderen? Ja! Klaar. Verwijderen gaat sneller dan toevoegen! Al moet gezegd, ook contact maken kan razendsnel. Naam, telefoonnummer, opslaan in contacten klaar. Zit iemand eenmaal in jouw contacten, dan is verbinding met een appje of een belletje snel gelegd. Maar met wie verbind jij je? Wie staan er in jouw adresboek? Mensen uit je familie en vriendenkring, je hobby- of sportclub, collega’s, gelijkgestemden of ook mensen die heel anders in het leven staan dan jij? Met wie zoek jij contact, verbinding?

Ieder heeft zo zijn eigen bubbel of beter eigen bubbels. We hebben het net gezien. Je hoort bij verschillende groepen, hebt met verschillende mensen raakvlakken. Je kunt ook heel makkelijk lid worden van een andere bubbel, een nieuwe appgroep…. Maar doen we dat ook? Algoritmen zorgen ervoor dat je vanzelf dieper in je eigen bubbels zakt “misschien vindt je dit ook leuk”……. Blijf je in onze snelle wereld van verwijderen en verbinden, in je eigen bubbels of zoek je
verbinding met nieuwe groepen?

In de eerste lezing kiest Paulus ervoor om uit zijn eigen bubbel te komen. Paulus is een echte verbindingsman, hij reisde vol enthousiasme de wijde wereld rond. Het lijnenspel op kaartjes van zijn reizen is net zo indrukwekkend als kaartjes van alle bestemmingen van de KLM wereldwijd. Zeker als je bedenkt hoe veel intensiever reizen toen was. Paulus zoekt verbinding met een nieuwe christengemeente in Rome. Hij kent ze niet, maar hij gooit een lijntje uit door een vrouwelijke diaken Febe met een brief naar Rome te sturen. In de brief staat vol aanwijzingen hoe ze als christenen in het leven moeten staan. Jammer genoeg weten we niet of Febe ook een brief mee terug nam, hoe de brief ontvangen werd, of het een briefwísseling is geworden.

Laten we de aanwijzingen maar eens bekijken, op het eind kunnen we altijd nog zien of we Paulus aan onze contacten toevoegen. Paulus schrijft een brief aan de gemeente, de geloofsgemeenschap. Dus gaat het niet over wat je als individu doet maar wat je sámen voorleeft. Het gaat dus niet om onze persoonlijke verbindingen, met wie we persoonlijk contact hebben maar wie we in onze gezamenlijke adreslijst hebben.

Ik vind het wel geruststellend dat die hele to do lijst voor ons samen geldt. Want dan hoef je het niet allemaal alleen te doen en te kunnen. De één is nu eenmaal enthousiaster dan de ander, kan langer positief blijven. Terwijl iemand anders weer een betere vredestichter is bij conflicten, een ander zeer geduldig en weer een ander uiterst zorgzaam.

Dit betekent dat we mogen kijken met wie en welke organisaties en thema’s we allemaal samen verbonden zijn. Hoe breed dat is kun je al een beetje zien in de apps van de PGN en de H3eenheid. Kent u die al? Het is een hedendaags middel om
met elkaar in verbinding te komen als mensen van verschillende kerklocaties, onze hedendaagse Febe.

Inhoudelijk schrijft Paulus een aantal adviezen op die veel te maken hebben hoe we omgaan met elkaar en andersgezinden.
Het zijn adviezen die we tegenwoordig via billboards en reclamespotjes op ons afkrijgen van de overheid: Zet ook de knop om en Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt Net als in de brief van Paulus klinkt hierin de oproep om elkaar op te zoeken, om samen te leven. Een appél om verbinding te zoeken met mensen die ook zorg willen dragen voor de natuur, voor mensen, voor vrede! Bijvoorbeeld door mee te doen met Zet ook de knop om: Klimaatverandering treft nu al de armsten ter wereld het hardste, hoogste tijd dus om de knop om te zetten vanuit de oproep van Paulus:
Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden.
Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander.

Paulus weet echter ook dat dit niet altijd lukt. Wat als het schuurt, botst?
Als er zich verwijdering aandient, het soms noodzakelijk is om afstand te nemen, afstand te bewaren? Ook dan,
zegt Paulus, blijf in verbinding, laat zien dat jullie het goede willen doen. Als mensen je in moeilijkheden
brengen, bid dan voor hen.

Dat valt niet mee, weten we uit eigen ervaring, zeker niet als je als vele groepen dit huis bewoont, als nieuwe mensen zaken anders aanpakken dan je gewend was. De sirecampagne zegt het zo: verlies elkaar niet als mensen dichtbij heel anders denken dan wijzelf. En geeft ons 12 praktische aanwijzingen wat we praktisch kunnen doen als polarisatie dichtbij komt. Het zijn nuttige adviezen hoe we samen kunnen leven in vrede en dus gehoor geven aan die oproep van Paulus:
Doe je uiterste best om met alle mensen in vrede te leven.

Eén advies van Paulus zullen we in zulke campagnes niet vinden: bid onophoudelijk. Het is er eentje wat we soms heel gemakkelijk doen: we steken samen heel wat kaarsjes aan. Maar ook heel moeilijk vinden. Want geloven we er zelf in dat bidden helpt? Dat iemand in een uitzichtloze situatie toch iets kan hebben aan ons gebed, ook al verandert het ogenschijnlijk niets? Zitten mensen wel op ons gebed te wachten? Toch blijkt dat mensen, verrassend vaak blij zijn als je zegt dat je voor ze bidt of een kaarsje zult aansteken. Soms zijn juist hen die “niets geloven” of “niet meer geloven” daar heel blij mee. Paulus gelooft er in ieder geval heilig in dat bidden ons helpt, ook in conflictsituaties en om moeizame zorg vol te houden. Als we dit advies van Paulus om onophoudelijk te bidden volgen, dienen er zich nog weer vele andere groepen aan om ons mee te verbinden. Allen die wereldwijd bidden tot God, op velerlei manieren, talen en rituelen.

Wat gaan we doen met de adviezen van Paulus? Verwijderen we ze of verbinden we ons ermee? Wat mij betreft gaan we er komend seizoen in ieder geval mee aan de slag, zitten we in elkaars contactenlijst, leven we als christenen met elkaar mee in vreugde en verdriet leggen verbinding met anderen en proberen met alle mensen te leven. Doe je mee?

*Thema vanuit Najaarsprogramma 2023 Verwijderen-verbinden.

Geplaatst in Preken.