Overweging 2e zondag door het jaar 15/16 januari 2022 – Joska van der Meer

Overweging 2 e zondag door het jaar

15/16 januari 2022Joska van der Meer

1 kor 12:4-11 Johannes 2: 1-12

 

Click en collect…..ik begon het net te begrijpen maar gelukkig kun je nu weer gewoon naar
de winkel. Click en collect, was best handig om de paar voor mij essentiële dingen die ik uit
niet essentiële winkels nodig had, te bemachtigen. Vooraf bestellen en betalen en dan een
rondje fietsen langs de winkels, oppikken bij de voordeur en klaar.
Handig voor wat je nodig hebt, maar leuk is anders. Meer dan een kort praatje zat er niet in
en de neergelaten rolluiken van het merendeel van de winkels versterkten het desolate
gevoel. Was het maar weer click en connect….
In de lezingen van vandaag is daar gelukkig wel sprake van.
De eerste lezing vertelt over ‘click’:
Paulus vertelt hoe mooi het kan zijn tussen mensen, dat er een klik mogelijk is:
Hoe verschillend je ook bent, hoe divers ieders talent, het kan klikken tussen mensen!
Juist in het verschil, omdat de één aanvult wat de ander niet kan.
Zoals dichter Hans Andreas dat ooit zo mooi verwoorde:

Je bent zo mooi anders dan ik
Natuurlijk niet meer of minder
Maar zo mooi anders
Ik zou je nooit anders dan anders willen.

Met alle afstand die we noodgedwongen moeten nemen, raken we dat snel kwijt.
Digitaal moet je veel klikken maar een klik krijgen, een overslaande vonk, dat is een stuk
lastiger….

In de bijbel wordt zo’n klik de gave van de Geest genoemd. Paulus roept op de diversiteit te
koesteren en ieders talent te waarderen en de ruimte te geven.

‘Aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen’.
Paus Franciscus neemt die oproep zeer serieus door iedereen in de kerk op te roepen in
synode bijeen te komen. Hij zei: “De synodale kerk is een kerk die luistert’’ en wel naar
iedereen, zoals hij laat zien in het plaatje van de synode: allerhande mensen en hijzelf en de
bisschoppen daar gewoon tussen.

Professor Myriam Wijlens vertelde deze week op uitnodiging van onze bisschop over het
gestarte synodale proces in de Rooms katholieke kerk. Ze maakte duidelijk dat het de paus
écht te doen is dat alle mensen in de kerk laten horen hoe zij de kerk voor zich zien.

Opdat paus en bisschoppensynode op basis van al die visies een koers kunnen uitzetten voor
de kerk. Je kunt de lezing nakijken op de uitzending van 11 januari (vesper en lezing) via het
you tube kanaal van de Sint Jan in Den Bosch.

Ook in onze parochie gaan we gesprekken organiseren om in te zenden voor dit synodale
proces. Wie weet zijn het na deze lock down eerst stappen naar Click en connect….
Het lijkt wel een beetje in the air, dat weer verbinding maken, met elkaar in gesprek gaan.
Bijna iedere minister had het in deze eerste werkweek in de agenda staan!

Click en connect. In het evangelie gaat het er ook over, we ontmoeten Maria en haar
volwassen zoon Jezus. Maria kent haar zoon door en door, ze weet al zijn leven lang dat hij
een bijzonder kind én bijzonder begenadigd is.

Op de bruiloft spoort Maria Jezus aan om zijn talent, de openbaring van de Geest die hem
ten deel is gevallen in te zetten voor het welzijn van allen.
Want de wijn is op.

Op een gewoon feest kan dat al rampzalig zijn, voor sommige mensen valt een feest zonder
alcohol zonder meer in het water. Maar als je weet dat wijn - de opbrengst van de
wijngaard- staat voor hoop en toekomst, is dit echt een catastrofe.
De wijngaard is het Bijbelse beeld van het Rijk van God, de plek vol liefde, vrede en
gerechtigheid.

In oorlogstijd verwoest men elkaars wijngaarden, daarmee maak je namelijk zowel voedsel
als alle hoop en toekomst met de grond gelijk. Als de wijn op is, is de hoop op.
Daarmee komt dit verhaal dichtbij de situatie waarin wij als samenleving verkeren.
De rek is eruit, de hoop op betere tijden is bij velen vervlogen. Mensen zijn somber,
depressief, significant meer jongeren maken eind aan hun leven.
Zeker als de hoop, als perspectief verdwijnt, is het leven echt geen feest meer.
Maria ziet het en ze vermoedt dat haar zoon hier het verschil kan maken.
Jezus stuurt haar weg, hij is volwassen, hij ziet het zelf ook wel en weet wat hij kan.
Hij verandert water in wijn.

In dit verhaal letterlijk en na dit eerst openbare optreden door al die verschillende gaven van
de Geest in te zetten: voor de één een woord van wijsheid of juist van kennis, door
vertrouwen te geven, zieken te genezen, door wonderen te doen of te profeteren.
Al die gaven die nu in zijn kerk over velen verdeeld zijn, bezit Jezus allemaal zelf.
En hij zet ze allemaal in, al naar gelang de situatie en naar de Geest hem ingeeft, steeds om
de wijngaard, dat Rijk van God zichtbaar en tastbaar te maken.
Jezus is een meester in click en connect.
Het feest valt niet in het water, de hoop is terug en dat scheelt een slok op een borrel!
Zo maakte en maakt Jezus het verschil voor vele mensen, toen en nu.

Gisteren nog zei iemand: “Ik heb veel nare dingen meegemaakt in mijn leven maar mijn
geloof heeft me er doorheen gesleept. En nog. Niet altijd hoor, ik ben ook zo boos geweest
dat ik mijn rozenkrans heb weggegooid. Maar nu heb ik een nieuwe”.
Laten we Jezus volgen met zijn manier van click en connect,
zo samen hoop en vertrouwen blijven koesteren,
dan maken ook wij van water wijn.
En dan, dan is er te toasten, op het leven, op toekomst, hoe dan ook, kome wat komt!

Geplaatst in Preken.