Overweging Palmpasen 2022 – Joska van der Meer

Palmzondag

Aanhef van deze goede week

Het is een stille week, een week vol tranen
Zoveel onrecht.
Zoveel lijden.
Zoveel verlies.

Het is een goede week, een week vol vreugdetranen
Zoveel trouw.
Zoveel overgave.
Zoveel moed.

Het is een heilige week.
Zoveel herkenning.
Zoveel verbondenheid.
Zoveel hoop.

Het is de krachtigste week van het jaar.
Stenen worden weggerold.
Tranen worden gedroogd.
Duisternis wordt verlicht.
Graankorrel wordt kiemkracht.

 

Palmpasen 2022 Overweging van pastor Joska van der Meer

De hemel huilde deze week tranen met tuiten. Deze kruik stond buiten en vulde zich bijna tot de rand. Het hield niet op, je kon meerdere keren op een dag nat regenen.
Ik moest deze week veel heen en weer pendelen en maakte dus veel kans op een nat pak.
Wie van u regende nat? Wie meerdere keren?
Maar tegen de regen kun je je nog kleden of proberen tussen de buien door te fietsen.
Dat kan niet, als in je leven de tranen maar blijven stromen,
zichtbaar rollend over je wangen – heel irritant-
of onzichtbaar van binnen, verborgen achter een lach.
Dan sta je, weer of geen weer, kwetsbaar vol in de wind. Wat doe je dan?
Als je geliefde er niet meer in levende lijve is? Dood of vertrokken naar een ander of naar de oorlog? Als je als jongere wel wilt groeien en leven maar je weet niet hoe dat moet?
Je zou met je tranen een kruik kunnen vullen.

In het oude oosten deden ze dat letterlijk.
Daar kregen vrouwen – ook daar was ‘het mannen huilen niet’- een tranenkruikje.
In zo’n kruikje vingen ze hun tranen op en gaven dat mee in het graf. Of ze bewaarden er tijdens de afwezigheid van hun mannen in de oorlog hun tranen van angst en gemis in.
Bij thuiskomst goten ze dat kruikje leeg in bijzijn van hun geliefde, om die vervolgens te overstelpen met vreugdetranen…..

Door het tranenkruikje mocht er worden gehuild, de tranen hoefden niet zoals wij meer gewoon zijn, weggestopt of voortijdig gedroogd omdat mensen zeggen
“zo erg is het nou ook weer niet”, “je moet je niet aanstellen”,
“grote jongens huilen niet” of “de tijd heelt alle wonden”.
Met een tranenkruikje bewaar je juist je tranen, het verdriet mag er zijn om mee te gaan naar de toekomst…
Dit gebruik kennen we omdat David er over zong in psalm 56: God, vang mijn tranen op in uw kruik. Daarmee geeft hij onze tranen een bedding: God vangt ze op.
Bij God mogen we huilen zoveel we nodig hebben, tranen van verdriet én vreugdetranen!
Aan het begin van deze lijdensweek is het goed dat goed te beseffen
dat God er is om onze tranen op te vangen.
Zou Jezus zonder dat besef het aangedurfd hebben om Jeruzalem, het hol van de leeuw binnen te gaan?
Deze week volgen we Jezus, het is de week van de tranen:
er zullen tranen opwellen van pijn, tranen van berouw, van verdriet en van vreugde.
In de gebeurtenissen rondom Jezus, maar meer nog wat zich daarin weerspiegelt van ons eigen leven.
Vandaag mogen we licht beginnen: met vreugdetranen als bij de oogst, bij succes, bij een met pijn en moeite behaald resultaat.
Jezus wordt als een koning binnengehaald, dolblij zijn de mensen, tranen van vreugde en enthousiasme springen in hun ogen als ze samen Hosanna zingen.
Van alles voelden mensen bij die man op een ezel: vrijheid, hoop, hulp.
Het gaf hen vertrouwen: van u is de toekomst, kome wat komt….
Zojuist hebben we ons bij hen gevoegd door met een palm in de hand Jezus toe te zwaaien.
(tranenspiegel groene kant naar kerk zwaaien)
In die palm weerspiegelen (spiegelkant tranenspiegel naar kerk)
Onze tranen van blijdschap omdat het weer kan, samen zijn, samen zingen!
Onze tranen van dankbaarheid om dingen die goed zijn of weer goed gekomen zijn.
Onze tranen van ontroering om mensen die ons of anderen daadwerkelijk hulp bieden
Onze tranen van hoop en vertrouwen dat het goed zal komen, hoe dan ook… (spiegel weg)
Voor Jezus zelf zal het anders geweest zijn. Lukas vertelt dat hij huilde bij het zien van Jeruzalem, omdat hij voor zich zag hoe Jeruzalem er als verwoeste stad uit zou zien.
We weten nu hoe vreselijk een verwoeste stad er uit ziet, we weten hoe intens verdrietig je daar van kan worden. Er zijn alleen al in een maand kruiken vol gehuild….
Johannes heeft meer oog voor wat Jezus persoonlijk te wachten staat.
Jezus weet namelijk dat hij zijn dood tegemoet trekt. Menselijk gezien moet het inwendig bij hem gestormd hebben en waren zijn tranen alles behalve vreugdetranen .
Bij het binnentrekken van de stad, ziet Jezus hoog verheven het paleis van de koning en de tempel. Dan zou hem zomaar die psalm van David -op de wijs van een roerloze duif in de verte- te binnen geschoten kunnen zijn:
Wees mij genadig God
Want mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag
en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting.
Ze loeren op mijn leven.
In mijn bangste uur vertrouw ik op U
Vang mijn tranen op in uw kruik.
‘Avonds bij het eten deelt Jezus zijn angst en verdriet met zijn leerlingen.
Hij spreekt over zijn dood en zegt: Nu ben ik doodsbang, wat moet ik zeggen?
Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Laat nu zien hoe groot u bent, Vader!
Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft het één graankorrel
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
In deze tranen van Jezus kan ook zoveel weerspiegelen (spiegelkant tranenspiegel naar kerk)
Onze tranen van angst, onze tranen van doodsbang zijn
Onze tranen van machteloosheid
Onze tranen van dapper doorgaan op onze weg.
En misschien, hopelijk…. ook dat traantje van niet weten hoe maar toch vertrouwen houden… (spiegel weg)
door Jezus weten immers, dat God onze tranen opvangt in een kruik,
groot genoeg voor al onze tranen van vreugde en verdriet! (spiegel ophangen aan katrol)

Voorbeden Palmpasen 2022

God, wij bidden u
Vang onze tranen op in uw kruik:
Onze tranen van verdriet en machteloosheid
Om oorlog en geweld in onze wereld
Om alle pijn die mensen elkaar willens en wetens
of onbewust aandoen
Vang onze tranen op in uw kruik
En help ons uit dit tranendal
Laat ons bidden:

God, wij bidden u
Vang onze tranen op in uw kruik:
Onze tranen van angst
voor de dood, voor lijden
of juist angst voor het leven
Vang onze angst-tranen op in uw kruik
En steun ons opdat niet angst maar vertrouwen ons leven bepaald
Laat ons bidden:

God, wij bidden u
Vang onze tranen op in uw kruik:
Onze tranen van dank en vreugde
Om liefde en ontluikend nieuw leven
Om alle hulp die mensen aan elkaar bieden
Vang onze vreugdetranen op in uw kruik
En help ons om volop echte vreugdetranen te laten stromen
Laat ons bidden:

Geplaatst in Preken.