Bijbellunch

Datum: 09 jan 2024
Tijd: 12:00 - 13:30
Zaal: Ontmoetingskerk

Wij nodigen u van harte uit om één keer per maand met ons te lunchen.
Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de methode lectio divina.
Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.