Doop in de protestantse gemeente Nijmegen

De doop is een bijzondere en een feestelijke plechtigheid die plaats vindt te midden van de gemeente, binnen de eredienst op zondagmorgen. Mogelijk in combinatie met andere dopelingen. De wens om uw kind te laten dopen of zelf gedoopt te worden kunt u kenbaar maken bij de dominee (dominee@pkn-nijmegen.nl). In de voorbereidende doopgesprekken wordt gesproken over de betekenis van de doop en hoe dit vorm krijgt in de eredienst. Daarnaast maken we afspraken over de datum van de doop en de eigen inbreng zoals teksten en gedichten. 

Tijdens de plechtigheid hangen we een doopschelp met de naam van uw kind en de doop datum in de kapel. In de eerstvolgende oecumenische viering van het nieuwe kalenderjaar kunt u de doopschelp als herinnering aan deze bijzondere dag mee naar huis nemen.

 

Aan de doop  zijn geen kosten verbonden.

Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen