Inspiratie en bemoediging

Als christelijke geloofsgemeenschappen putten we allereerst onze inspiratie uit de Bijbel en de eeuwenlange geloofstraditie. In diverse lezingen en gespreksgroepen verdiepen we ons in wat deze bronnen ons nu te zeggen hebben. 

Daarnaast vinden we inspiratie in religieuze muziek. De 7 koren met een zeer divers repertoire laten een mooie schakering aan geloofsbeleving horen. Er zit muziek in de Ontmoetingskerk, zelfs heel letterlijk: iedere dag repeteert er wel een koor en op sommige dagen zelfs met meerdere koren.

De oude verbinding tussen kunst en kerk wordt door de werkgroep KunstZINnig vormgegeven door exposities te organiseren van moderne kunstwerken. Ook is er in de Ontmoetingstuin een wisselende poëzieroute en een jaarlijks jongerentheaterweekend.

Teksten van preken en gedichten die we gebruiken in de kerkdiensten kunt u hier ook teruglezen.

 

De website is nog in ontwikkeling, binnenkort volgen meer pagina's en teksten.

Hou in die tussentijd onze agenda in de gaten voor de activiteiten die deze maand op de rol staan.

Troost Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Troost Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Troost Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Troost Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen