Huwelijk parochie

Als pastors bereiden wij graag met jullie een persoonlijke huwelijksviering voor. Deze voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken over jullie levensverhalen, je visie op geloven en wat het betekent om elkaar trouw te beloven. En natuurlijk gaat het ook over de inhoud van de viering. Om het huwelijk kerkrechtelijk geldig te sluiten, is er altijd een priester bij de viering betrokken.

De kosten zijn volgens de richtlijnen van het bisdom. Dit is inclusief de zaalhuur van de Ontmoetingskerk en de trouwkaars.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u zich richten tot het secretariaat.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen
RK dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen