Steun ons

In de Ontmoetingskerk steunen we elkaar, ook in tijden dat het minder goed gaat. Dat doen we als vrijwilligers en als professionals. Ieder werkt vanuit zijn of haar talent. Met grote en kleine klussen. Er is altijd iets te doen om  je je tijd en energie zinvol besteden en je talent te ontwikkelen.

Steun ons financieel     

We zijn als Ontmoetingskerk blij met iedere bijdrage. Wij zijn als Ontmoetingskerk afhankelijk van de bijdragen van parochianen en gemeenteleden (o.a. middels de actie kerkbalans, legaten, steunen stichting J&J, collectegelden, bijdragen voor diensten, giften, Klaasmarkt, verhuur en fondswerving). Dat klinkt als veel, maar ondanks alle inspanningen kampen we toch jaarlijks met een tekort. We zijn dan ook blij met alle financiële steun. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen. De QR code biedt direct toegang tot doneren. Verder kunt u geld overmaken naar:

Parochie Heilige Drie-eenheid
Locatie Ontmoetingskerk

NL43 INGB 0001 413700
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid, Locatie Ontmoetingskerk

Aanbiedingsbrief 2023

Parochie Heilige Drie-eenheid

NL62 INGB 0002 863023
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid

Om te doneren: klik hieronder op het logo van de Heilige 3-eenheid.
LET OP! Selecteer locatie Ontmoetingskerk bij uw donatie.
Alvast heel erg bedankt.

Stichting Johannes en Jacobus

NL89 RABO 0149097735
t.n.v. Stichting Johannes en Jacobus

Sectiekas PGN

NL42 INGB 0002 4057 37 
t.n.v. Sectiekas Dukenburg/Lindenholt, PGN Nijmegen 

PGN

NL74 INGB 0008 2451 43
t.n.v. Prot. Gem. te Nijmegen