Steun ons

In de Ontmoetingskerk steunen we elkaar, ook in tijden dat het minder goed gaat. Dat doen we als vrijwilligers en als professionals. Ieder werkt vanuit zijn of haar talent. Met grote en kleine klussen. Er is altijd iets te doen om  je je tijd en energie zinvol besteden en je talent te ontwikkelen.

Steun ons financieel     

We zijn als Ontmoetingskerk blij met iedere bijdrage. Onze kosten sprokkelen we bij elkaar door bijdragen van parochianen en gemeenteleden (middels de actie kerkbalans, legaten, steunen stichting J&J, collectegelden, bijdragen voor diensten, giften, Klaasmarkt, verhuur en fondswerving). Dat klinkt als veel, maar ondanks alle inspanningen kampen we toch jaarlijks met een tekort. We zijn daarom zijn we blij met uw financiële steun. Hoe? U ziet het hieronder.

Parochie Heilige Drie-eenheid
Locatie Ontmoetingskerk

NL43 INGB 0001 413700
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid, Locatie Ontmoetingskerk

Folder kerkbalans 2021

Parochie Heilige Drie-eenheid

NL62 INGB 0002 863023
t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid

Stichting Johannes en Jacobus

NL89 RABO 0149097735
t.n.v. Stichting Johannes en Jacobus

Sectiekast PGN

NL42 INGB 0002 4057 37 
t.n.v. Sectiekas Dukenburg/Lindenholt, PGN Nijmegen 

PGN

NL74 INGB 0008 2451 43
t.n.v. Prot. Gem. te Nijmegen