Jeugd

“In de kerk zitten alleen oude mensen”, maar niet altijd!

De Ontmoetingskerk is een plek waar jong en oud zich thuis voelen. Jongerenruimte ‘de Kelder’ (op de 1e verdieping!) wordt door de jongeren zelf beheerd en gebruikt om te chillen, diverse activiteiten en het theaterweekend. 

Het kinderkoor en het jongerenkoor zorgen iedere vrijdag voor een kerk met jeugd en vooral jeugdig enthousiasme. 

Bij weekendvieringen zijn er regelmatig speciale activiteiten voor kinderen zoals kindernevendienst, kleutervieringen en gezinsvieringen en voor jongeren o.a. tienerdienst en jongerenvieringen. 

Er zijn voor kinderen en jongeren ook activiteiten door het jaar heen.

Voor kinderen zijn dat bijv. filmavonden en het maken van palmpaasstokken.
Katholieke kinderen kunnen meedoen met de jaarlijkse uitgebreide en actieve communie- en vormselvoorbereiding.

Voor jongeren komt er een paar keer per jaar een mystery guest aan wie vragen gesteld kunnen worden over haar/zijn geloof en is er het jaarlijkse jongerentheaterweekend. 

Op zondag is er eens in de twee weken tienernevendienst tijdens de kerkdienst op zondag om 9.30uur.

Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Jongeren in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen