Doop in de rooms-katholieke kerk

De doop is een bijzondere en een feestelijke plechtigheid die meestal in de eigen familiekring plaatsvindt op zondagmiddag. De voorbereiding o.l.v. de pastor vindt plaats in het doopgesprek waarvoor verschillende ouders tegelijk worden uitgenodigd. Alles wat met dopen te maken wordt uitgelegd en er is een gesprek over wat de doop voor ieder betekent. Daarnaast maken we afspraken over de datum en de tijd van de doop, de doopkaars, de eigen inbreng zoals teksten en gedichten. 

Een doopgesprek vraagt u aan bij het secretariaat. De uitnodigingsbrief die u dan krijgt toegestuurd, bevat enkele formulieren. Verzoek om deze ingevuld mee te nemen naar het doopgesprek ter voorbereiding van het gesprek met de pastor.

Het kind wordt ingeschreven in de rooms-katholieke kerk.
De kosten voor de doop zijn 50 euro.

! Ook kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren en volwassenen kunnen zich aanmelden voor de doop.  Voor hen is er een persoonlijk voorbereidingstraject.

Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Dopen in Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen