Uitvaart protestantse kerk

Bij overlijden neemt u contact op met dominee Wouter Slob (dominee@pkn-nijmegen.nl),  kerkelijk werker Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl) of scriba Gerbrand Hoek (scriba.pgn@kpnmail.nl). Zij kunnen met u afspreken wie de uitvaart zal leiden. De uitvaart kan zowel in de Ontmoetingskerk als in een uitvaartcentrum plaatsvinden.

In de kapel is een wand met herinneringskruisjes waarop de namen staan van de overledenen van het afgelopen jaar. Voorafgaande aan de uitvaart kunt u aangeven of u de overledene ook op deze manier wilt gedenken. Een jaar na de uitvaartdienst kunt u het kruisje mee naar huis nemen. Alle overleden worden eveneens herdacht op Eeuwigheidszondag, dat is de laatste zondag voor de periode van Advent.

De kosten van de uitvaart zijn volgens de richtlijnen van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot scriba Gerbrand Hoek (scriba.pgn@kpnmail.nl).

Uitvaart dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Uitvaart dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen