Huwelijk protestantse gemeente

De dominee bereidt graag met jullie een persoonlijke huwelijksviering voor. Deze voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken over jullie levensverhalen, je visie op geloven en wat het betekent om elkaar trouw te beloven. En natuurlijk gaat het ook over de inhoud van de viering. 

Voor meer informatie kunnen jullie je wenden tot dominee Wouter Slob (dominee@pkn-nijmegen.nl) of het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl).

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen