ACTIVITEITEN UITGELICHT

De Kolpingvereniging stelt zich voor

Op Aswoensdag is de avondviering in samenwerking met de Kolpingvereniging. Aansluitend is er een deurcollecte voor het Braziliëproject en ook naar de traditie van de Kolping in de tuinkamer haringhappen. Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Hoogste tijd voor een kennismaking met de Kolpingvereniging Nijmegen en het Brazilië-project.

“Als Kolpingvereniging maken al een tijdje gebruik van de ruimtes in de Ontmoetingskerk, en wij voelen ons er thuis. Dank jullie wel!

Kolpingvereniging Nijmegen is een vereniging die lijkt op een familie. Met een opbouw van heel jong tot heel oud. We proberen activiteiten te organiseren waarbij ontmoeten en samen zijn op dit moment een hele belangrijke waarde is. Want ontmoeten is nodig om elkaars zorgen en vreugde te kunnen delen.
De Kolpingvereniging is ontstaan door een katholieke priester genaamd Adolph Kolping. Die leefde van 1813 tot 1865 en was zoon van een herder. Hij werd leerling bij een schoenmaker. En wilde daarna priester worden. Dit in een tijd dat de alles veranderde door de komst van de fabrieken. Als priester zette hij zich in voor de arbeiders door de huisvesting en scholing te verbeteren. Maar zorgde ook voor ontspanning, waarmee uitbuiting werd voorkomen.
Als vereniging zijn we aangesloten bij een wereldwijde organisatie, Kolping Internationaal. Een levendige, wereldwijde familie waarin iedereen solidair met elkaar is. Of het nu in Europa, Afrika, Azië of Amerika is: bij meer dan 9.000 Kolpingfamilies komen mensen bij elkaar, die elkaar willen helpen en samen het verschil willen maken voor anderen.

Daarmee komen we bij het Brazilië-project. Al bijna 50 jaar zamelt Kolpingvereniging Nijmegen geld in voor Brazilië. Bij de misvieringen die wij houden is de opbrengst van de collecte voor een Brazilië-project. Wij ondersteunen hiermee projecten die het Kolpingwerk oppakt in de armste gebieden van Brazilië. Dit zijn projecten om de bewoners daar in hun dagelijkse leven te helpen. Het geld dat wij ophalen gebruiken we voor de bouwmaterialen voor scholen, of opslagruimtes voor graan of schoon drinkwater. De Kolpingfamilies in Brazilië gebruiken deze bouwprojecten ook als leerplek. Zodat jongeren er een vak kunnen leren. Zo helpen we mee met het opleiden van jongeren en ontstaan er bouwwerken die in een basisbehoefte voorzien. Het Kolpingwerk in Brazilië houdt voor ons in de gaten dat het geld ook werkelijk voor dat doel gebruikt wordt.

Hiermee hebben jullie wat informatie over de Kolpingvereniging. We hopen jullie vaak te mogen ontmoeten”.

Saskia Aalbers, penningmeester Kolpingvereniging