Vormsel

Het Vormsel noemen we ook wel hernieuwing van de doopbeloften. Jongeren vanaf groep 8 maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen. We gaan in gesprek over wat geloof en kerk voor jou persoonlijk betekenen en vertellen je over de bijbel, Jezus, de kracht van de Heilige Geest en wat gevormd worden betekend. Tijdens de voorbereiding, bepaal je of je ook echt gevormd wilt worden.

Vooraf is er een informatieavond voor ouders en vormelingen. We komen zeven keer bij elkaar op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur. In een jongerenviering presenteren de vormelingen zich. We maken ook een uitstapje. Meestal is de Vormselviering op Pinksterzaterdag.

Alle kinderen van groep 8 die via de ledenadministratie bij ons bekend zijn, krijgen een informatiefolder en een uitnodiging voor de informatieavond. Aanmelden via het secretariaat kan ook. Kosten zijn 50,- euro.

 

! Uiteraard is het voor iedereen die ouder is mogelijk om het Vormsel te doen. Meestal is er dan een persoonlijk voorbereidingstraject. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het secretariaat.

Vormsel Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Vormsel Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Vormsel Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Vormsel Dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen