Beelduitzending

Viering mee- of terug­kijken via ons YouTube kanaal.

Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven.
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk.

U kunt dit doen door te klikken op de collectezakken.

Of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente NijmegenNL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente NijmegenNL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)

Kerkradio

Viering live of uit archief kijken of luisteren.