Sacramenten

De Ontmoetingskerk biedt onderdak aan rooms-katholieken en protestantsen. De betrokkenen bij deze gemeente en parochie vormen de bouwstenen voor een enthousiast kerkelijk leven, waarin ruimte is voor tradities én nieuwe vormen van geloofsbeleving.

In het raam in onze kapel is onze manier van vieren mooi te zien. Met de duif en Maria als beeldmerken van de protestantse gemeenschap en rooms-katholieke parochie zichtbaar in cirkels, die door de verbinding en de kleuren een kleurrijk geheel vormen.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen

Doop

 

De doop is het sacrament dat over en weer erkend wordt in de rooms-katholieke en protestantse kerk. In de voorbereiding en de doopviering verschillen beide tradities. Wilt u uw kind in oecumenisch verband laten dopen, dan zijn daar mogelijkheden voor. Van alle dopelingen wordt een doopschelp geplaatst in de kapel.

U wilt uw kind laten dopen? Neem contact op met het secretariaat.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen

Eerste communie / Kinderen aan het avondmaal

We delen vaak brood en wijn vanuit de oproep van Jezus zelf: “Blijf dit doen om Mij niet te vergeten”. In de parochie is het voor de eerste keer deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie een belangrijk feest. Er gaat aan deze Eerste communie dan ook een uitgebreide voorbereiding vooraf.

In de gemeente zijn kinderen van jongs af aan welkom om brood en druivensap te delen.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen

Vormsel / Openbare Belijdenis

 

De meeste leden van de geloofsgemeenschappen worden als kind gedoopt. Zo’n kinderdoop vraagt om een eigen bevestiging op latere leeftijd.

In de parochie vindt dit plaats bij het sacrament van het Vormsel.

In de Protestantse gemeente doet men op een zelfgekozen leeftijd vanaf ongeveer 18 jaar Openbare Belijdenis.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen

Huwelijk

Iedereen is welkom om te trouwen in de moderne lichte ruimte van de Ontmoetingskerk. Op een andere locatie is na overleg eventueel ook mogelijk.

“Twee geloven op één kussen, daar is de Geest aan het klussen”
Als oecumenische kerk hebben we ruime ervaring met gemengde huwelijken. Je kunt hierbij denken aan verbintenissen van katholiek met een protestant maar ook partners van verschillende religieuze of culturele achtergronden of uiteenlopende geloofsopvattingen bijvoorbeeld religieus & niet religieus.

Ziekenzalving Ontmoetingskerk Nijmegen

Ziekenzegen

Zieken nabij zijn kan op verschillende manieren: in praktische hulp zorg, een luisterend oor bij huisbezoek, een kaartje, een gebedsintentie of een zegening.

Voor dit laatste kunt u bij de parochie het sacrament van de ziekenzalving aanvragen. Naast dit individuele sacrament is er jaarlijks ook een gezamenlijk sacrament van bemoediging.

In de gemeente kan men vragen om voorbeden tijdens de eredienst of individueel gebed en ziekenzegen in een pastoraal contact.

Sacramenten | Ontmoetingskerk Nijmegen

Uitvaart

In de Ontmoetingskerk willen we graag mensen een hand reiken wanneer zij geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. De wijze waarop er afscheid genomen wordt, kan heel divers zijn. Uw wensen zijn daarbij ons startpunt. Vervolgens komen we dan samen tot een invulling van de dienst. Uiteraard passend binnen de ruime kaders van de christelijke traditie en met volop ruimte voor uw eigen inbreng in teksten en muziek en eigen culturele gebruiken. 

Er is de mogelijkheid tot beelduitzending.