Openbare Belijdenis

Het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis wordt ook wel het beamen van de doop genoemd. Je belijdt individueel en te midden van de gemeente je geloof. Centraal daarin staat je (te) ontvangen doop. 

Het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis is een openlijk bevestigen en getuigen van wat je gelooft voor de kerkelijke gemeente, maar vooral een individueel en volwaardig ‘ja’ zeggen tegen God vanuit het hart. Het is een intiem en persoonlijk teken dat je werkelijk bereid bent om Christus te volgen en deel uit te maken van Zijn gemeenschap.

Het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in de eredienst, in het bijzijn van de gemeenteleden. Dit gebeurt veelal tijdens de liturgische periode van het paasfeest. Het wordt voorafgegaan door een periode van voorbereiding waarin je meerdere gesprekken voert met de dominee. In deze gesprekken komen onder andere je beweegredenen aan bod om de openbare belijdenis van het geloof af te leggen en wordt een open gesprek gevoerd over geloofsvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Wil je hier meer over weten of heb je mogelijk de wens om de openbare geloofsbelijdenis af te leggen, neem dan contact op met dominee Wouter Slob (dominee@pkn-nijmegen.nl) of kerkelijk werker Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl).

Belijdenis doen Ontmoetingskerk Nijmegen
Belijdenis doen Ontmoetingskerk Nijmegen
Belijdenis doen Ontmoetingskerk Nijmegen