Kerkdiensten

De Ontmoetingskerk biedt onderdak aan rooms-katholieken en protestantsen. De betrokkenen bij deze gemeente en parochie vormen de bouwstenen voor een enthousiast kerkelijk leven, waarin ruimte is voor tradities én nieuwe vormen van geloofsbeleving.

In de liturgie betekent dit dat we elkaar alle ruimte geven om te vieren in onze eigen tradities. De katholieken vieren op zaterdagavond om 18.30 uur en zondagmorgen om 11.00 uur en de protestantsen houden hun kerkdienst op zondag om 9.30 uur.

Daarnaast ontwikkelen we samen voortdurend nieuwe vormen van geloof vieren. Dit doen we altijd in gezamenlijke oecumenische vieringen bij opening en sluiting kerkelijk werkjaar, nieuwjaar en Pinksteren. En in themavieringen door het jaar heen. Als er iets bijzonders te vieren is, doen we dat samen of maken volop ruimte voor elkaars rijke tradities!

In onze stiltekapel staan doopschelpen, gedachteniskruisjes en het Mariabeeld. In het raam in onze kapel laat onze manier van vieren mooi zien. In twee afzonderlijke cirkels staan de duif en Maria als beeldmerken van de protestantse gemeenschap respectievelijk rooms-katholieke parochie als twee tradities maar door de verbinding en de kleuren vormen ze samen een oecumenisch kleurrijk geheel.

Beelduitzending

Viering mee- of terug­kijken via ons YouTube kanaal.

Kerkradio

Viering live of uit archief kijken of luisteren.