Gastvrije kerk

Vanaf het begin van de wijk Dukenburg begin jaren 70 trekken katholieken en protestantsen samen op. Deze jarenlange samenwerking heeft geleid tot een open en bloeiende gemeenschap met een sociale uitstraling. Inmiddels zijn beide geloofsgemeenschappen onderdeel geworden van stedelijke kerkorganisaties: de Protestantse Gemeente Nijmegen en de Parochie Heilige Drie-eenheid. In ieders eigen visie en missie wordt voortzetten van de oecumenische zoektocht aangemoedigd: zowel op het vlak van de kleine oecumene tussen protestantsen en katholieken als de wereldwijde oecumene van openheid en zorg voor de aarde en al haar bewoners. 

In de praktijk zijn er drie wortels waarop de Ontmoetingskerk rust: de protestantse en rooms-katholieke geloofstradities en de gegroeide oecumenische geloofsbeleving en samenwerking. Dit betekent dat:

  • We elkaar alle ruimte geven om te vieren in onze eigen tradities
  • We in voortdurend gesprek zijn om nieuwe vormen van samen vieren te ontwikkelen (naar onze kerkdiensten)
  • We ons samen verdiepen in bijbel en theologie
  • We samen inspiratie opdoen bij diverse KunstZINnige, muzikale en spirituele bronnen (meer inspiratie)
  • We samen ontmoetingsgroepen en inloopactiviteiten organiseren (meer over onze wijkfunctie)
  • We samen zorgen voor steun en aandacht om mensen nabij te zijn  (bekijk hier wat we voor jou kunnen doen)
Oecumene gemeenschap Nijmegen | Gastvrije kerk
Oecumene gemeenschap Nijmegen | Gastvrije kerk
Ontmoetingskerk Nijmegen
Ontmoetingskerk Nijmegen

Nijmegen, de mensen, de stad

De Ontmoetingskerk heeft een plekje op de Nijmeegse Nachtwacht. Op het werk van Sven Hoekstra waarop 25 prominente Nijmegenaren te zien zijn die onze mooie stad kleur geven hebben ook wij een plekje gekregen en daar zijn we best een beetje trots op!

Geschiedenis van Dukenburg. De Ontmoetingskerk ontbreekt niet.

Twee Dukenburgse tunnels zijn door kunstenaar Johan Moorman voorzien van fraaie wandschilderingen. De tunnel tussen de wijken Zwanenveld en Lankforst heeft als motto de verre geschiedenis van onze wijk met o.a. Kasteel Duckenborg. De andere tunnel tussen Weezenhof en Malvert heeft als onderwerp de meer recente geschiedenis van Dukenburg.
Op één van de wanden van deze laatste tunnel is als symbool voor de Ontmoetingskerk de klokkentoren opgenomen. In de bij de kunstwerken behorende podcasts wordt het één en ander verteld over de belangrijke rol die de Ontmoetingskerk heeft gespeeld en nog steeds speelt in de wijk Dukenburg. Via bijgaande QR-code zijn deze podcasts te bereiken. Het deel van de Ontmoetingskerk staat op podcast nr. 4.
Foto: Jacqueline van den Boom.