Ziekenzegen

In de eredienst op zondag worden voorbeden gedaan en daarin is ook ruimte voor individueel gebed voor een zieke. Voorafgaande aan de viering kunt u die wens neerleggen bij de dominee of een van de ambtsdragers. Uiteraard kan het naar wens anoniem verwoord worden in het gebed. Daarnaast is gebed en ziekenzegen een mogelijkheid in het individuele pastorale contact.  

Voor een gesprek en/of een zegening van de zieke kunt u contact opnemen met dominee Wouter Slob (dominee@pkn-nijmegen.nl) of kerkelijk werker Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl).