Ziekenzalving, bediening

Dringend een pastor of dominee nodig? We zijn elke dag bereikbaar van 07.00 - 23.00 uur op telefoonnummer 024-344 14 46.

Veel mensen zien het sacrament van de ziekenzalving als het ‘laatste sacrament’ en stellen het ontvangen ervan daarom zo lang mogelijk uit. Soms tot het laatste moment, als het stervensuur heel dichtbij is, maar eerder kan zeker ook. Het leven op aarde loslaten is een grote en moeilijke stap, waarbij de vraag zich voordoet wat hem of haar te wachten staat. Een ziekenzalving steunt de zieke en de naasten in het in vertrouwen loslaten en zich toevertrouwen aan de Eeuwige.

Voor een aanvraag voor een individuele ziekenzalving (rk) zijn we bereikbaar van 07.00 - 23.00 uur op telefoonnummer 024-344 14 46.

De ziekenzalving wordt ook wel het sacrament van bemoediging genoemd. De zalving wil een mens helpen, troosten en sterken in een periode van ziekte of wanneer de ouderdom tot een last wordt. Éénmaal per jaar wordt daarom gemeenschappelijk het sacrament van bemoediging toegediend in een weekendviering.