Uitvaart rooms-katholieke kerk

Bij overlijden geeft u aan de uitvaartondernemer aan dat u een rooms-katholieke begrafenis wilt met een voorganger vanuit de Ontmoetingskerk. De uitvaartondernemer neemt dan contact op met onze uitvaartcoördinator voor de praktische afspraken. Eén van onze pastors of pastoraal medewerkers bereidt de uitvaart met u voor.  Hij of zij kan voorgaan in zowel de Ontmoetingskerk als in een crematorium. U kiest zelf of u een afscheid wilt met een eucharistieviering, woord- en communieviering of gebedsviering.

In de kapel is een wand met herinneringskruisjes waarop de namen staan van de overledenen van het afgelopen jaar. Een jaar na de uitvaartdienst krijgen de nabestaanden een uitnodiging voor de 'jaardienst'. Na deze dienst kunnen zij het kruisje mee naar huis nemen. Alle overleden worden eveneens herdacht op 2 november Allerzielen.

Kosten conform richtlijnen van het bisdom: 505 euro (veelal vergoed door de begrafenisverzekering) Dit bedrag is excl. koor, beamer e.d.

Uitvaart dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen
Uitvaart dukenburg | Ontmoetingskerk Nijmegen