Open tuinendag en herdenking bij Herinneringsboog

Datum: 08 jun 2024
Tijd: 10:00 - 17:00

Naast de Ontmoetingskerk ligt een gratis toegankelijke tuin: de Ontmoetingstuin. Tijdens de Nijmeegse Opentuinendag is de tuinploeg aanwezig om u van alles over de tuin te vertellen. U kunt in de poezieroute gedichten lezen.

In de tuin is ook een herinneringsboog waar iedereen een gedachtenisplaatje kan laten bevestigen. Tijdens de open tuinendag  worden deze mensen herdacht in een bijeenkomst met muziek en gedichten onder het motto: ‘We herinneren je zoals je was in de bloei van je leven’.

Aansluitend is er koffie en soep. Meer info zie www.nijmeegseopentuinendag.nl