Parochiefeest

Datum: 04 jun 2023
Tijd: 11:00 -

Op het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid vieren we ons parochiefeest. Dit jaar in de Ontmoetingskerk met een feestelijke viering en daarna volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Tijdens de viering zingt het gelegenheidskoor onder andere liederen van componisten uit onze parochie. Voor de kinderen zijn er ook kinderkoorliedjes en in de kindernevendienst kunnen zij onze parochie en elkaar op een verrassende manier leren kennen. Tijdens de viering worden ook parochiespelden uitgereikt aan enkele actieve parochianen. Daarna drinken we koffie, bij mooi weer in het groen van de Ontmoetingstuin.

De open repetitie voor iedereen die mee wil zingen in het gelegenheidskoor (je hoeft dus geen lid te zijn van een koor) is op vrijdag 2 juni om 19:30 uur in de Ontmoetingskerk onder leiding van dirigent Vincent Cuppen. Voorafgaande aan de viering oefenen we met alle kerkgangers de samenzang. Samen zingen is immers dubbel bidden!

Wie iemand anders uit de parochie en het Dukenburgs’ groen wil leren kennen, kan om 12:45 uur meedoen met De Emmauswandeling. Je gaat samen op pad met iemand die je nog niet kent en krijgt een route van een half uur en twee gespreksvragen.