rouwgroep dukenburg

Ruimte voor rouw

Datum: 13 jan 2022
Tijd: 11:00 - 12:00

Aan de hand van verschillende thema’s delen we ervaringen en zoeken we bemoediging, bijvoorbeeld met muziek en gedichten. Onder leiding van pastors Trees Versteegen en Marije Klijnsma. De groep is oecumenisch en staat ook open voor mensen van buiten de kerk.