Viering kerkelijk jaar Dukenburg

Werelddag van de armoede

Datum: 11 nov 2021
Tijd: 15:00 - 17:00

De Kerk viert elk jaar op de 33e zondag door het kerkelijk jaar. Dit jaar is dat op 14 november. Het thema is: ‘De armen hebt u altijd bij u’.

In het weekend van 13 en 14 november besteden we in de vieringen aandacht aan armoede.
Paus Franciscus schrijft daarvoor jaarlijks een brief. Twee jaar geleden, voor corona, lazen we ook die brief.

Dit jaar zullen we de brief ‘De armen hebt u altijd bij u’ lezen in de hele parochie.
Op 11 november lezen we de brief in de Ontmoetingskerk.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur en worden verzorgd door diaken Henk Welling en pastor Trees Versteegen.

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij het secretariaat van de Ontmoetingskerk: secretariaat@ontmoetingskerk.net.

Bekijk de folder over wat wij doen in het kader van Armoede hier.