Afscheidsviering pastor Trees Versteegen

Datum: 16 June 2024
Tijd: 18:30 -

Pastor Trees Versteegen slaat een nieuwe weg in: ze gaat met pensioen.

U bent van harte welkom in één van de afscheidsvieringen op zaterdag 2 juli om 18.30 en zondag 3
juli om 11.00uur in de Ontmoetingskerk. Na afloop van beide vieringen kunt u haar persoonlijk gedag zeggen en ontmoeten we elkaar bij een feestelijke koffie.

Mocht u hiervoor niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u een kaartje tav Trees Versteegen opsturen
naar het parochiesecretariaat Heilige Drie-eenheid Haterseweg 111 6533 AD Nijmegen. Rechtstreeks
mailen naar Trees kan ook: trees.versteegen@ontmoetingskerk.net.