Protestantse dienst – tweede Kerstdag ONLINE

Datum: 5 December 2023
Tijd: 09:30 -

Presentielijst ligt klaar in de hal.